WellGun realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.”

Nr umowy: UDG-PBE.04.2020/069 o powierzenie grantu

Cele projektu: Przedstawienie i uwiarygodnienie marki oraz nawiązanie  sieci kontaktów z zagranicznymi partnerami

Tytuł wniosku: Udział w targach IWA 2022

Wartość projektu: 72 516,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 34 188,10 zł

<br>

Nr umowy: UDG-PBE.05.2021/057 o powierzenie grantu

Cele projektu: Promocja marki WellGun poza Europą oraz nawiązanie relacji z podmiotami, którzy jako partnerzy będą odpowiedzialni za dystrybucję produktów WellGun na rynkach „pozaeuropejskich”

Tytuł wniosku: WellGun at The Nation’s Gun Show in Washington and Prohunt in Istambul

Wartość projektu: 160 164,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 78 178,45 zł

Czas realizacji projektu: 01.02.2022-11.11.2022